3M 2138 - P3 FILTRE PROTI ČASTICIAM

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000. O3 do 10x NPK-P, kyslé plyny pod NPK-P. 

Balenie: 1/80 kus 

Dostupnosť: opýtajte sa tu