Kartit

Dosky vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikovanej fenolickej - fenolformaldehydovej živice ako spojiva. Vysoká elektrická a mechanická pevnosť.

Typické možnosti použitia:

  • Konštrukčný a izolačný materiál (transformátory, kryty, rozvodne,...)

  • Izolačné medzisteny.


 

Materiál sa okrem iného používa v:

Elektrotechnický priemysel