Textit

Konštrukčný a elektroizolačný materiál -bavlnená tkanina ako výztuž a fenolická živica ako spojivo. Materiál má výborné mechanické a  elektroizolačné vlastnosti,   dobrú opracovateľnosť a odolnosť voči vode, olejom, benzínu a slabým kyselinám. Vhodný materiál na súčiastky zaťažené vysokým tlakom.
 

Typické možnosti použitia: 

  • Ozubené kolesá.

  • Kladky.

  • Častí strojov a zaradení.

  • Skrine rozvodní a rozvádzačov.

  • Izolačné dosky.

  • Obložení klzných častí lisov.


 

Dostupnosť: opýtajte sa tu